Właściciel Narodowość Rok Nr. Oddziału Nr Rodowy Kod obrączki
AUGUSTYNEK MARIUSZ 1PL 180196 A4531AF300
AUGUSTYNEK MARIUSZ 2PL 180315 A420314100
AUGUSTYNEK MARIUSZ 3PL 180196 A45354EF00
AUGUSTYNEK MARIUSZ 4PL 180196 A453570A00
AUGUSTYNEK MARIUSZ 5PL 180315 A4534F8B00
BABICZ GRZEGORZ 1 PL 180439 A45365FD00
BABICZ GRZEGORZ 2 PL 180439 A4532FFE00
BABICZ GRZEGORZ 3 PL 180439 A4534D8D00
BATKO ANDRZEJ 1 PL 180198 A453361B00
BATKO ANDRZEJ 2 PL 180198 A451611E00
BLECHARCZYK 1 PL 185105 A4535BCA00
BLECHARCZYK 2 PL 185113 A4533FC700
BLECHARCZYK 3 PL 185110 A421B12500
BLECHARCZYK 4 PL 185108 A4537E3C00
BOCHENCZAK ANDRZEJ 1PL 180236 A421B8F100
BOCHENCZAK ANDRZEJ 2PL 180236 A451229000
BOCHENCZAK ANDRZEJ 3PL 180236 A45181B400
BOCHENCZAK JAN 01 PL 180236 A45111BF00
BOCHENCZAK JAN 02 PL 180236 A451860A00
BOCHENCZAK JAN 03 PL 180236 A45169AD00
BOCHENCZAK JAN 04 PL 180236 A420D89400
BOCHENCZAK JAN 05 PL 180236 A4518BC900
BOCHENCZAK JAN 06 PL 180236 A421552100
BOCHENCZAK JAN 07 PL 180236 A4219E9100
BOCHENCZAK JAN 08 PL 180236 A421B98700
BOCHENCZAK JAN 09 PL 180236 A421C85B00
BOCHENCZAK JAN 10 PL 180236 A45187BE00
BOCHENCZAK& NAWARA 1PL 180236 A4531E4A00
BOCHENCZAK& NAWARA 2PL 180236 A453599000
BOCHENCZAK& NAWARA 3PL 180236 A421BE8200
BOCHENCZAK& NAWARA 4PL 180236 A451177D00
BOCHENCZAK& NAWARA 5PL 180234 A422B0A500
BOCHENCZAK& NAWARA 6PL 180236 A453514D00
BŁĘKA PIOTR 1 PL 180439 A451982600
BŁĘKA PIOTR 2 PL 180439 A45117AA00
BŁĘKA PIOTR 3 PL 180439 A4516E4E00
CHOWANIEC EDWARD 1 PL 180439 A45359FA00
CHOWANIEC EDWARD 2 PL 180439 A420BC4500
CHOWANIEC EDWARD 3 PL 180439 A453598000
EKIPA BUDOWLANCÓW 1PL 180196 A4535CE700
EKIPA BUDOWLANCÓW 2PL 180196 A4219A7700
EKIPA BUDOWLANCÓW 3PL 180196 A4534BF800
EKIPA BUDOWLANCÓW 4PL 180196 A421FC7500
GACEK BARTOSZ 01 PL 180196 A451002900
GACEK BARTOSZ 02 PL 180196 A451843900
GACEK BARTOSZ 03 PL 180196 A420EA7400
GACEK BARTOSZ 04 PL 180196 A420314000
GACEK BARTOSZ 05 PL 180196 A45174FD00
GACEK BARTOSZ 06 PL 180196 A4518A6000
GACEK BARTOSZ 07 PL 180196 A420C0BA00
GACEK BARTOSZ 08 PL 180196 A4510C9600
GACEK BARTOSZ 09 PL 180196 A451994300
GACEK BARTOSZ 10 PL 180196 A451F24500
GACEK BARTOSZ 11 PL 180196 A4535C0600
GAWOR KONRAD 1 PL 180380 A4517C2200
GAWOR KONRAD 2 PL 180380 A4511D6800
GAWOR KONRAD 3 PL 180202 A4518D1200
GAWOR KONRAD 4 PL 180202 A453560B00
GAWOR KONRAD 5 PL 180202 A421D02600
GRYSIEWICZ ŁUKASZ 1PL 180439 A451AD2100
GRYSIEWICZ ŁUKASZ 2PL 180439 A4532DEB00
GUDZ YEVHENIY 1 DV 1803083 A420F16500
GUDZ YEVHENIY 2 DV 1803083 A4535EB800
GUDZ YEVHENIY 3 DV 1803083 A4535E1300
GUDZ YEVHENIY 4 DV 1803083 A453311000
GUDZ YEVHENIY 5 DV 1803083 A420317D00
GUDZ YEVHENIY 6 DV 1803083 A453823800
GUDZ YEVHENIY 7 DV 1803083 A4510B7900
GUDZ YEVHENIY 7 DV 1803083 A453066A00
GÓRKA MARIAN 1 PL 180198 A451166F00
GÓRKA MARIAN 2 PL 180198 A45342D300
GÓRKA MARIAN 3 PL 180198 A4535CBB00
GÓRKA MARIAN 4 PL 180198 A421747D00
GÓRKA MARIAN 5 PL 180198 A453077E00
GÓRKA MARIAN 6 PL 180198 A42181F800
GÓRKA MARIAN 7 PL 180198 A4531FFE00
GÓRKA MARIAN 8 PL 180198 A4533D0500
GÓRKA T&M 1 PL 180198 A453C98500
GÓRKA T&M 2 PL 180198 A453B64C00
GÓRKA T&M 3 PL 180261 A45305D400
GÓRSKI MICHAŁ 1 PL 180202 A420C1D700
GÓRSKI MICHAŁ 2 PL 180202 A453512E00
GÓRSKI MICHAŁ 3 PL 180202 A451196C00
GÓRSKI MICHAŁ 4 PL 180202 A453651B00
GÓRSKI MICHAŁ 5 PL 180202 A453506B00
GÓRSKI MICHAŁ 6 PL 180202 A4535B3400
GÓRSKI MICHAŁ 7 PL 180202 A453522D00
GÓRSKI MICHAŁ 8 PL 180202 A451213700
JUSZCZYK&TOKARCZYK 1PL 180236 A453597100
JUSZCZYK&TOKARCZYK 2PL 180236 A453321F00
JUSZCZYK&TOKARCZYK 3PL 180236 A4530D9600
JUSZCZYK&TOKARCZYK 4PL 180236 A451804C00
JUSZCZYK&TOKARCZYK 5PL 180236 A4533C4200
JUSZCZYK&TOKARCZYK 6PL 180236 A4534F6D00
KHGD MARATOŃCZYK 1 PL 18029 A45365A200
KHGD MARATOŃCZYK 2 PL 180420 A4530CA600
KHGD MARATOŃCZYK 3 PL 180420 A42154B900
KOWAL ZDZISŁAW 1 PL 180196 A421A80000
KRUCZEK KRZYSZTOF 1 PL 180196 A453CFF800
KRUCZEK KRZYSZTOF 2 PL 180196 A453F40200
KRUCZEK KRZYSZTOF 3 PL 180196 A453F3C700
KURLETO WIESŁAW 1 PL 180202 A4511A4D00
KURLETO WIESŁAW 2 PL 180202 A45197BE00
KURLETO WIESŁAW 3 PL 180202 A421B2AC00
KURLETO WIESŁAW 4 PL 180202 A421705300
KURLETO WIESŁAW 5 PL 180202 A45345A300
KURLETO WIESŁAW 6 PL 180202 A4219C7500
LESNIAK JAN 1 PL 180196 A4512B9600
LESNIAK JAN 2 PL 180196 A45294AA00
LESNIAK JAN 3 PL 180196 A453388200
LIZON STANISLAW 1 PL 180229 A423AB7600
LIZON STANISLAW 2 PL 180229 A451ABE100
LIZON STANISLAW 3 PL 180229 A4219AC000
MAGDZIARZ K 1 PL 180196 A451292000
MAGDZIARZ K 2 PL 180196 A4531E2C00
MAGDZIARZ K 3 PL 18021 A4535FA900
MAGDZIARZ K 4 PL 180487 A451A1F000
MIKOŁAJEK TADEUSZ 1PL 18017 A4535A3400
MIKOŁAJEK TADEUSZ 2PL 18017 A4516CD700
MWG MAZURY 1 BE 18BEL 2 A4534DBA00
MWG MAZURY 2 BE 18BEL 2 A4535C5000
MWG MAZURY 3 BE 18BEL 2 A45351A600
OWSIANKA JANUSZ 1 PL 180196 A451080300
OWSIANKA JANUSZ 2 PL 180196 A4532B1A00
OWSIANKA JANUSZ 3 PL 180196 A453B30300
PALA MAREK 1 PL 18053 A421B49B00
PALA MAREK 2 PL 18053 A451947500
PIELESIAK LESZEK 1 PL 180266 A4535A1700
PIELESIAK LESZEK 2 PL 180266 A45364C100
PIELESIAK LESZEK 3 PL 180266 A420EA1A00
PIELESIAK LESZEK 4 PL 180266 A425E94400
POTOCZNY TOMASZ 1 PL 18029 A453808500
POTOCZNY TOMASZ 2 PL 18029 A451205600
POTOCZNY TOMASZ 3 PL 18029 A453625600
Pocztowe24BALICKI 1 PL 180250 A453DCFB00
Pocztowe24BALICKI 2 PL 180422 A453CF9E00
Pocztowe24BALICKI 3 PL 180114 A453CAB100
Pocztowe24BALICKI 4 PL 180114 A453D75A00
ROSNER HARTMUNT 1 DV 1801839 A4531B0B00
ROSNER HARTMUNT 2 DV 1801839 A453AEBD00
ROSNER HARTMUNT 3 DV 1801839 A453074B00
ROSNER HARTMUNT 4 DV 1801839 A453E32100
ROSNER HARTMUNT 5 DV 1801839 A453171E00
ROŚINSKI TADEUSZ 1 PL 180439 A4538D5B00
ROŚINSKI TADEUSZ 2 PL 180439 A451A94300
SADOWSKI JAROSŁAW 1PL 180440 A453F55C00
SADOWSKI JAROSŁAW 2PL 180440 A4531A8400
SADOWSKI JAROSŁAW 3PL 180440 A453114100
SMOREK STANISŁAW 1 PL 180236 A4517AF700
SMOREK STANISŁAW 2 PL 180236 A453359400
SMOREK STANISŁAW 3 PL 180236 A4530A3F00
SPONSOR GREEN PLAY 2PL 18094 A42115B800
SPONSOR GREEN PLAY 3PL 18087 A451250600
SPONSOR GREEN PLAY 4PL 18094 B2608F4400
SPONSOR GREEN PLAY 5PL 18087 A421922400
SPYRKA KRZYSZTOF 1 PL 180449 A45316E800
SPYRKA KRZYSZTOF 2 PL 180449 A4533D5000
SPYRKA KRZYSZTOF 3 PL 180449 A4517B9C00
SPYRKA KRZYSZTOF 4 PL 180449 A421CF2700
SZCZAŁA 1 PL 180196 A453B3E500
SZCZAŁA 2 PL 180196 A453FF5200
SZLAGA&KOŁEK 01 PL 180229 A420D66900
SZLAGA&KOŁEK 02 PL 180229 A420FAB000
SZLAGA&KOŁEK 03 PL 180229 A452607100
SZLAGA&KOŁEK 04 PL 180229 A4210C5700
SZLAGA&KOŁEK 05 PL 180229 A42146D500
SZLAGA&KOŁEK 06 PL 180237 A421BED900
SZLAGA&KOŁEK 07 PL 180237 A45348DD00
SZLAGA&KOŁEK 08 PL 180237 A45301A100
SZLAGA&KOŁEK 09 PL 180237 A4519BF600
SZLAGA&KOŁEK 10 PL 180237 A4535D2300
TALAGA GRZEGORZ 1 PL 180236 A4535AF800
TALAGA GRZEGORZ 2 PL 180236 A4511FA200
TOKARZ ŁUKASZ 1 PL 180196 A4531EFF00
TOKARZ ŁUKASZ 2 PL 180196 A45343C200
TOKARZ ŁUKASZ 3 PL 180196 A453F60000
WG GALICJA 01 PL 180131 A4518A0600
WG GALICJA 02 PL 180131 A45343D200
WG GALICJA 03 PL 180131 A4535F9500
WG GALICJA 04 PL 180131 A4534FD600
WG GALICJA 05 PL 180131 A45357ED00
WG GALICJA 06 PL 180131 A4512EB200
WG GALICJA 07 PL 180131 A451227200
WG GALICJA 08 PL 180131 A4519E3F00
WG GALICJA 09 PL 180131 A453683200
WG GALICJA 10 PL 180131 A4531F2B00
WIESŁAW & PAWEŁ 1 PL 180314 A453161F00
WIESŁAW & PAWEŁ 2 PL 180314 A453184A00
WIESŁAW & PAWEŁ 3 PL 180314 A453D33000
ZENKA KAMIL 1 PL 180380 A45162C200