REGULAMIN 2018 r.

1. W mistrzostwach gołębi młodych może wziąć udział każdy ( za wyjątkiem organizatorów i opiekunów), który dostarczy w określonym terminie swoje gołębie wraz z kartą własności

– rodowód gołębia należy dostarczyć do 7 dni po locie FINAŁOWYM
– dostarczyć gołębie rocznika 2018 z obrączką FCI lub na obrączkach polskich lub zagranicznych klubów hodowców gołębi pocztowych,
– dokona przedpłaty (wykupi tzw. bilet wstępu na MWG DOBCZYCE ) w wysokości 100 zł lub 25 EURO za każdego zgłoszonego gołębia do 7 dni od dnia zgłoszenia gołębia . Każdy otrzyma paragon lub fakturę VAT
– uiścić pozostałą część stawki w dniu dostarczenia lub przesłania ptaków,
– w przypadku wpłacenia przedpłaty ( bilet wstępu ) lub całej kwoty a niedostarczenia gołębi kwota nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność organizatorów.

2. Ilość zgłoszonych gołębi przez hodowcę jest dowolna .

– podczas dostarczenia gołębi należy również dostarczyć dokładny adres i numer telefonu.

3. Opłata wynosi 200 zł lub 48 EURO za każdego zgłoszonego gołębia.

4. Termin dostarczenia lub nadsyłania gołębi 01. 04. 2018 do 31.05.2018 r.

– po upływie terminu 31.05.2018 r. będą przyjmowane gołębie tylko w wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z właścicielami MWG ,
– dostarczone gołębie muszą być zaszczepione na PARAMYKSOWIROZĘ,
– gołębie dostarczone na MWG mają być w wieku 30-40 dni,
– w razie zgubienia się gołębia na MWG hodowca będzie informowany i może w to miejsce wstawić innego do 30.06.2018 r. GRATIS,
– w dniu dostarczenia gołębie zostaną zaopatrzone w obrączkę elektroniczną.
gołębie będą miały blokowane numery rodowe (czyli będzie widoczny tylko hodowca)
Np.: „Jan Kowalski1”, „Jan Kowalski8”
Numer rodowy zostanie odblokowany na locie FINAŁOWYM

5. Gołębie dostarczone na MWG przez czas trwania treningów i zawodów PODLEGA ROZPORZĄDZENIU ORGANIZATORA.
Gołębie dostarczone na MWG muszą być w stuprocentowym zdrowiu a w razie dostarczenia gołębi z objawami chorobowymi zostaną odesłane na koszt właściciela.

6. Organizator odpowiada za opiekę nad dostarczonymi gołębiami, zakwaterowanie, dodatki niezbędne do utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia oraz dobrej kondycji, za loty treningowe i konkursowe, prowadzenie i dostępność dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie MWG, oraz odpowiada za dozór weterynaryjny.

-dozór weterynaryjny będzie prowadził dr. ROBERT MYSZKOWSKI

7. Rywalizacja lotowa odbywać się będzie własną kabiną transportową.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lotów na WG z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby gołębi ( min 300 gołębi )

– organizujemy 6 lotów treningowych ( na treningach będzie włączony zegar „trening bez koszowania na matce”),
– 5 km,
– 15 km,
– 20 km,
– 40 km,
– 60km,
– 80 km,
– oraz loty treningowe pomiędzy lotami konkursowymi do 40 km.
Loty konkursowe w liczbie 5.
Lot 120 km,
Lot 170 km,
Lot 220 km,
Lot 280 km,
Lot FINAŁ – 400 km. – 430 km
Odległość oraz termin może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych, lot finałowy odbędzie się sobotę lub w niedzielę. DECYZJE PODEJMUJE ORGANIZATOR

8. NAGRODY. ( PRZY OBSADZIE 550szt)

Loty 1-4
1 miejsce – 600 zł puchar + dyplom,
2 miejsce – 500 zł puchar + dyplom,
3 miejsce – 400 zł puchar + dyplom,
4 miejsce – 300 zł puchar + dyplom
5 miejsce – 200 zł puchar + dyplom
6 miejsce -100 zł dyplom
7 miejsce – 100 zł dyplom
8 miejsce – 100 zł dyplom

FINAŁ
1 miejsce – 7 000 zł + puchar + dyplom,
2 miejsce – 5 000 zł + puchar + dyplom,
3 miejsce – 4 000 zł + puchar + dyplom,
4 miejsce – 3000 zł + puchar + dyplom
5 miejsce – 2000 zł + puchar + dyplom,
6-10 miejsce – 600 zł + puchar + dyplom
11 -20 miejsca – 400 zł + dyplom,
21-30 miejsca -300 zł + dyplom
31-40 miejsca -200 zł + dyplom
41-50 miejsce -100 zł dyplom

Kategoria ‘ AS LOTNIK ‘
1 miejsce – 4000 zł + puchar + dyplom,
2 miejsce – 2500 zł + puchar + dyplom,
3 miejsce – 1500 zł + puchar + dyplom,
4 miejsce – 1000 zł , dyplom,

PRZEZNACZONA PULA NA NAGRODY 55000 zł
– w punktacji AS będzie naliczana suma punktów z lotów od 1-5,
W konkurencji AS gołębi suma punktów naliczana wszystkim gołębią uczestniczącym w locie. Zegar będzie włączony 24 h na każde 100 km lotu.
Do punktacji As są zaliczane loty od (1 do 5).
Organizatorzy informują, iż od nagród pieniężnych zostanie potracony i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 10% (zgodnie z polskim prawem).
– gołębie po zakończeniu lotów będą wystawione na licytację, uzyskany dochód z licytacji 60 % organizator , 40 % właściciel, cena wywoławcza zależy od organizatorów,
– w razie nie sprzedania gołębia w odpowiednim terminie po locie finałowym gołąb przechodzi na własność organizatora
– w razie powrotu gołębia 30 dni po locie finałowym gołąb staje się własnością organizatora
– w dniu finału będzie organizowana impreza dla uczestników oraz kibiców.

DO KOMISJI WKŁADAŃ NA LOTY KONKURSOWE ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW MWG ORAZ ZAINTERESOWANYCH

Organizatorzy MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓLNEGO GOŁĘBNIKA DOBCZYCE
PIWOWARCZYK RAFAŁ ADRIAN tel. 507 787 400
PIWOWARCZYK EWELINA

ADRES DO KORESPONDENCJI I WYSYŁKI GOŁĘBI:
ADRIAN PIWOWARCZYK
RACIECHOWICE 340
32-415 RACIECHOWICE
WOJ.MAŁOPOLSKIE

Numer konta do wpłaty:
PIWOWARCZYK RAFAŁ ADRIAN
RACIECHOWICE 340
32-415 RACIECHOWICE
BANK PEKAO
54 1240 5064 1111 0010 8260 3329
S.W.I.F.T.PKOPPLPW  PL  54 1240 5064 1111 0010 8260 3329
W TYTULE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO KTÓRE ZOSTAŁO PODANE PODCZAS ZGŁOSZENIA GOŁĘBI NA MWG DOBCZYCE