Regulamin 2017

REGULAMIN MWG DOBCZYCE 2017

1. W mistrzostwach gołębi młodych może wziąć udział każdy ( za wyjątkiem

organizatorów i opiekunów), który dostarczy w określonym terminie swoje gołębie

dołączoną kartą własności

-rodowód gołębia należy dostarczyć do 7 dni po locie FINAŁOWYM

– dostarczyć gołębie rocznika 2017 z obrączką FCI lub na obrączkach polskich lub zagranicznych klubów hodowców gołębi pocztowych,

– dokona przedpłaty (wykupi tzw. bilet wstępu na MWG DOBCZYCE ) w wysokośći  100 zł lub  25 EURO za każdego  zgłoszonego gołębia do  7 dni od dnia zgłoszenia gołebia . Każdy otrzyma paragon lub fakturę VAT

– uiścić pozostałą część stawki w dniu dostarczenia lub przesłania ptaków,

– w przypadku wpłacenia przedpłaty  ( bilet wstępu ) lub całej kwoty a niedostarczenia gołębi kwota nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność organizatorów.

2. Ilość zgłoszonych gołębi przez hodowcę jest dowolna .

– podczas dostarczenia gołębi należy również dostarczyć dokładny adres i numer telefonu.

3. Opłata wynosi 350 zł  lub  85 EURO  za każdego zgłoszonego gołębia.

4. Termin dostarczenia lub nadsyłania gołębi 01. 04. 2017 do 31.05.2017 r.

– po upływie terminu 31.05.2017 r. będą przyjmowane gołębie tylko w wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z właścicielami MWG ,

– dostarczone gołębie muszą być zaszczepione na PARAMYKSOWIROZĘ,

– gołębie dostarczone na MWG mają być w wieku 30-40 dni,

– w razie zgubienia się gołębia na MWG hodowca będzie informowany i może w to miejsce wstawić innego do 30.06.2017 r. GRATIS,

– w dniu dostarczenia gołębie zostaną zaopatrzone w obrączkę elektroniczną.

5. Gołębie dostarczone na MWG przez czas trwania treningów i zawodów PODLEGA ROZPORZĄDZENIU ORGANIZATORA.

Gołębie dostarczone na MWG muszą być w stuprocentowym zdrowiu a w razie dostarczenia gołębi z objawami chorobowymi zostaną odesłane na koszt właściciela.

6. Organizator odpowiada za opiekę nad dostarczonymi gołębiami, zakwaterowanie, dodatki niezbędne do utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia oraz dobrej kondycji, za loty treningowe i konkursowe, prowadzenie i dostępność dokumentacji z przebiegu mistrzostw na stronie MWG, oraz odpowiada za dozór weterynaryjny.

-dozór weterynaryjny będzie prowadził dr. ROBERT MYSZKOWSKI

7. Rywalizacja lotowa odbywać się będzie własną kabiną transportową,

– organizujemy 8 lotów treningowych ( na treningach będzie włączony zegar „trening bez koszowania na matce”),

– 5 km,

– 10 km,

– 15 km,

– 20 km,

– 30 km,

– 50 km,

– 70 km,

– 100 km,

– oraz loty treningowe pomiędzy lotami konkursowymi do 40 km.

Loty konkursowe w liczbie 5.

Lot 145 km,
Lot 200 km,
Lot 265 km,
Lot 340 km,
Lot FINAŁ – 445 km. – 520 km
Odległość oraz termin może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych, lot finałowy odbędzie się sobotę lub w niedzielę. DECYZJE PODEJMUJE ORGANIZATOR

8. NAGRODY.    ( PRZY OBSADZIE 500 SZT. GOŁĘBI )+ 30 SZT GRATISOWYCH. (WYGRANYCH W EDYCJI 2016r)

Loty 1-4

1 miejsce – 1000 zł puchar + dyplom,

2 miejsce – 800 zł  puchar + dyplom,

3 miejsce – 700 zł  puchar+ dyplom,

4 miejsce – 400 zł dyplom

5 miejsce – 400 zł dyplom

6  miejsce -200 zł dyplom

7 miejsce – 200 zł dyplom

8 miejsce – 200 zł dyplom

FINAŁ

1 miejsce – 20 000 zł + puchar + dyplom,

2 miejsce – 12000 zł + puchar + dyplom,

3 miejsce – 8 000 zł + puchar + dyplom,

4 miejsce – 4000 zł + dyplom,

5 miejsce – 3000 zł + dyplom,

6 miejsce – 2000 zł + dyplom,

7 miejsce – 1000 zł + dyplom,

8 miejsce – 600 zł + dyplom,

9 miejsce – 600 zł + dyplom,

10 miejsce – 600 zł + dyplom,

11 -30 miejsca – 500 zł + dyplom,

31-50 miejsca -300 zł + dyplom

51-60 miejsca -200 zł + dyplom

Kategoria   LOTNIK

1 miejsce – 4 500 zł + puchar + dyplom,

2 miejsce –  3500 zł + puchar + dyplom,

3 miejsce –  2500 zł + puchar + dyplom,

4 miejsce – 800 zł + puchar + dyplom,

5 miejsce – 800 zł + puchar + dyplom,

PRZEZNACZONA  PULA  NA  NAGRODY  100.000 zł

– w punktacji AS będzie naliczana suma prędkości z lotów od 1-5,

W konkurencji AS gołębi suma prędkości będzie naliczana wszystkim gołębią uczestniczącym w locie. Zegar będzie włączony 24 h na każde 100 km lotu.
Do punktacji As są zaliczane loty od (1 do 5).AS musi zaliczyć lot finałowy i wrócić w wyznaczonym czasie (100km/24h)
Organizatorzy informują, iż od nagród pieniężnych zostanie potracony i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 10% (zgodnie z polskim prawem).
– gołębie po zakończeniu lotów będą wystawione na licytację, uzyskany dochód z  licytacji 50 % organizator , 50 % właściciel, cena wywoławcza zależy od organizatorów,

– w razie nie sprzedania gołębia w odpowiednim terminie po locie finałowym gołąb  przechodzi na własność organizatora

– w razie powrotu gołębia 30 dni po locie finałowym gołąb staje się własnością organizatora

– w dniu finału będzie organizowana impreza dla uczestników oraz kibiców.

DO KOMISJI WKŁADAŃ NA LOTY KONKURSOWE ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW MWG ORAZ ZAINTERESOWANYCH

Organizatorzy MIĘDZYNARODOWEGO WSPÓLNEGO GOŁĘBNIKA DOBCZYCE

PIWOWARCZYK RAFAŁ ADRIAN    tel. 507 787 400

PIWOWARCZYK KRZYSZTOF