NAGRODY na 2018 rok ( PRZY OBSADZIE 550szt)

Loty 1-4
1 miejsce – 600 zł puchar + dyplom,
2 miejsce – 500 zł puchar + dyplom,
3 miejsce – 400 zł puchar + dyplom,
4 miejsce – 300 zł puchar + dyplom
5 miejsce – 200 zł puchar + dyplom
6 miejsce -100 zł dyplom
7 miejsce – 100 zł dyplom
8 miejsce – 100 zł dyplom

FINAŁ
1 miejsce – 7 000 zł + puchar + dyplom,
2 miejsce – 5 000 zł + puchar + dyplom,
3 miejsce – 4 000 zł + puchar + dyplom,
4 miejsce – 3000 zł + puchar + dyplom
5 miejsce – 2000 zł + puchar + dyplom,
6-10 miejsce – 600 zł + puchar + dyplom
11 -20 miejsca – 400 zł + dyplom,
21-30 miejsca -300 zł + dyplom
31-40 miejsca -200 zł + dyplom
41-50 miejsce -100 zł dyplom

Kategoria ‘ AS LOTNIK ‘
1 miejsce – 4000 zł + puchar + dyplom,
2 miejsce – 2500 zł + puchar + dyplom,
3 miejsce – 1500 zł + puchar + dyplom,
4 miejsce – 1000 zł , dyplom,

PRZEZNACZONA PULA NA NAGRODY 55000 zł