Koszowanie Gołębi 4 finałowy lot konkursowy 2017 – Środa Wielkopolska

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania
1 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15510  A4516CD700 14.09.17 18:59:15
2 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15513  A421D02600 14.09.17 18:59:29
3 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3616  A451A1F000 14.09.17 18:59:40
4 SZCZAŁA              PL    0196  17  3698  A451080300 14.09.17 18:59:51
5 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  225  A421747D00 14.09.17 19:00:01
6 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3624  A421CF2700 14.09.17 19:00:12
7 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4030  A421A80000 14.09.17 19:00:23
8 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3614  A4511A4D00 14.09.17 19:00:33
9 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1172  A4517B9C00 14.09.17 19:00:42
10 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8266  A451213700 14.09.17 19:00:56
11 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17    37  A421705300 14.09.17 19:01:10
12 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1162  A4518D1200 14.09.17 19:01:23
13 WESZKA MARIUSZ       PL    0196  17  5269  A451699E00 14.09.17 19:01:34
14 KOZIOŁEK M&Z         PL    0237  17  5942  A4510B7900 14.09.17 19:01:43
15 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   772  A421B12500 14.09.17 19:01:54
16 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  17   416  A451AD2100 14.09.17 19:02:03
17 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  17   427  A451177D00 14.09.17 19:02:13
18 KHGD MARATONCZYK     PL    0362  17 11301  A4219C7500 14.09.17 19:02:29
19 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1160  A420C1D700 14.09.17 19:02:41
20 KHGD MARATONCZYK     PL    017   17  5747  A420EA1A00 14.09.17 19:02:51
21 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3059  A451166F00 14.09.17 19:03:10
22 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3036  A42154B900 14.09.17 19:03:20
23 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3620  A420317D00 14.09.17 19:03:31
24 PIOTR                PL    0447  17   557  A4516E4E00 14.09.17 19:03:43
25 WG GALICJA           PL    0131  17  1713  A4210C5700 14.09.17 19:03:53
26 WG CENTRUM           PL    0274  17  6061  A451611E00 14.09.17 19:04:05
27 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0235  17  4453  A4517AF700 14.09.17 19:04:29
28 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1167  A4511D6800 14.09.17 19:04:41
29 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15511  A421C85B00 14.09.17 19:04:50
30 FLAK JÓZEF           PL    0196  17  4036  A421B98700 14.09.17 19:05:00
31 WG CENTRUM           PL    0274  17  6604  A421B2AC00 14.09.17 19:05:39
32 SZYDŁOWSKI  ADRIAN   PL    0288  17   634  A421552100 14.09.17 19:05:49
33 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17     2  A42146D500 14.09.17 19:05:58
34 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  258  A4519E3F00 14.09.17 19:06:07
35 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1197  A45175B000 14.09.17 19:06:17
36 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0229  17  3596  A45197BE00 14.09.17 19:06:31
37 GÓRSKI MICHAŁ        PL    0202  17   288  A4511FA200 14.09.17 19:06:41
38 GAWOR ANDRZEJ        PL    0202  17  3009  A421BE8200 14.09.17 19:06:52
39 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1157  A420E84900 14.09.17 19:07:02
40 ZAGATA  ŁUKASZ       PL    0236  17  1110  A4518C8C00 14.09.17 19:07:14
41 WG GALICJA           PL    0131  17  1706  A4518A0600 14.09.17 19:07:35
42 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8267  A4517C2200 14.09.17 19:07:45
43 PRUSIK ANDRZEJ       PL    0198  17  3946  A4219A7700 14.09.17 19:07:59
44 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8274  A45187BE00 14.09.17 19:08:11
45 POTOCZNY TOMASZ      PL    029   17  4388  A420BC4500 14.09.17 19:08:21
46 SZYDŁOWSKI  ADRIAN   PL    0288  17   618  A4512EB200 14.09.17 19:08:32
47 DUDI                 PL    0314  17  3553  A451A94300 14.09.17 19:08:42
48 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   774  A4219E9100 14.09.17 19:08:51
49 LEŚNIAK JAN          PL    0196  17  2037  A45181B400 14.09.17 19:09:03
50 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1176  A451196C00 14.09.17 19:09:13
51 SZCZUDLEK PETER      DV    05949  17   94  A4519BF600 14.09.17 19:09:35
52 GÓRKA MARIAN         PL    0198  17   274  A451227200 14.09.17 19:09:47
53 GÓRSKI MICHAŁ        PL    0202  17   287  A420D66900 14.09.17 19:09:56
54 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3032  A42181F800 14.09.17 19:10:05
55 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3607  A451982600 14.09.17 19:10:14
56 GAWOR ANDRZEJ        PL    0202  17  2264  A451804C00 14.09.17 19:10:26
57 SZCZUDLEK PETER      DV    05949  17   22  A45117AA00 14.09.17 19:10:35
58 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3051  A451B44800 14.09.17 19:10:46
59 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   773  A451773600 14.09.17 19:10:56
60 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3048  A451229000 14.09.17 19:11:06
61 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0235  17  4454  A420FAB000 14.09.17 19:11:16