Koszowanie Gołębi 2 lot konkursowy 2017 – Krapkowice 166km

Liczba porządkowa Hodowca Obr. rodowa Obr. elektroniczna Czas wkładania
1 WG CENTRUM           PL    0274  17  6604  A421B2AC00 21.08.17 19:43:00
2 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1489  A45178F900 21.08.17 19:43:16
3 GÓRSKI MICHAŁ        PL    0202  17   288  A4511FA200 21.08.17 19:43:32
4 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1176  A451196C00 21.08.17 19:43:46
5 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15510  A4516CD700 21.08.17 19:44:00
6 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8274  A45187BE00 21.08.17 19:44:14
7 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1493  A4518E1100 21.08.17 19:44:29
8 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4042  A421ED3800 21.08.17 19:44:43
9 SZYDŁOWSKI  ADRIAN   PL    0288  17   618  A4512EB200 21.08.17 19:44:56
10 GÓRKA MARIAN         PL    0198  17   274  A451227200 21.08.17 19:45:09
11 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0229  17  3596  A45197BE00 21.08.17 19:45:24
12 PRUSIK ANDRZEJ       PL    0198  17  3176  A42198E200 21.08.17 19:45:41
13 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3624  A421CF2700 21.08.17 19:45:56
14 GALA JAN             PL    0272  17  7711  A420DF7F00 21.08.17 19:46:15
15 MICHALAK ANDRZEJ     PL    0449  17  2089  A45178DB00 21.08.17 19:46:33
16 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   774  A4219E9100 21.08.17 19:46:50
17 BOCHEŃCZAK ANDRZEJ   PL    0236  17   118  A451976300 21.08.17 19:47:11
18 POTOCZNY TOMASZ      PL    029   17  4375  A421BC1B00 21.08.17 19:47:33
19 WG GALICJA           PL    0131  17  1705  A451944800 21.08.17 19:48:25
20 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1157  A420E84900 21.08.17 19:48:36
21 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3620  A420317D00 21.08.17 19:48:43
22 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0235  17  4454  A420FAB000 21.08.17 19:48:56
23 POTOCZNY TOMASZ      PL    029   17  4374  A420B8D000 21.08.17 19:49:06
24 GÓRKA MARIAN         BL    BL     17 4802  A451B3A300 21.08.17 19:49:15
25 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15511  A421C85B00 21.08.17 19:49:29
26 BOCHEŃCZAK ANDRZEJ   PL    0236  17  1201  A45113DB00 21.08.17 19:49:40
27 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1193  A451841B00 21.08.17 19:49:48
28 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  4029  A451AC7D00 21.08.17 19:50:05
29 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8266  A451213700 21.08.17 19:50:15
30 LIZOŃ STANISŁAW      PL    0229  17  3591  A45171A500 21.08.17 19:50:27
31 DUDI                 PL    0314  17  3535  A4511BF100 21.08.17 19:50:38
32 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17    97  A45107E600 21.08.17 19:50:49
33 DUDI                 PL    0314  17  3546  A451041600 21.08.17 19:50:58
34 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  17   492  A45178EA00 21.08.17 19:51:08
35 WG ŁĄCK              PL    0222  17   157  A451205600 21.08.17 19:51:18
36 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4047  A420234E00 21.08.17 19:51:28
37 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1162  A4518D1200 21.08.17 19:51:51
38 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1160  A420C1D700 21.08.17 19:52:00
39 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3616  A451A1F000 21.08.17 19:52:09
40 WG ŁĄCK              PL    0373  17 15513  A421D02600 21.08.17 19:52:26
41 DUDI                 PL    0314  17  3553  A451A94300 21.08.17 19:52:40
42 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1411  A45195CF00 21.08.17 19:52:52
43 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3048  A451229000 21.08.17 19:53:03
44 GÓRKA TADEUSZ        PL    0198  17   558  A45106C900 21.08.17 19:53:13
45 KHGD MARATONCZYK     PL    0362  17 11301  A4219C7500 21.08.17 19:53:23
46 FLAK JÓZEF           PL    0196  17  4036  A421B98700 21.08.17 19:53:33
47 WESZKA MARIUSZ       PL    0196  17  5269  A451699E00 21.08.17 19:53:43
48 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1197  A45175B000 21.08.17 19:53:52
49 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1391  A451859200 21.08.17 19:54:03
50 BOBEK DANIEL         PL    0202  17  1159  A45196DD00 21.08.17 19:54:14
51 WG ŁĄCK              PL    0222  17   151  A4518D3000 21.08.17 19:54:23
52 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1167  A4511D6800 21.08.17 19:54:33
53 LEŚNIAK JAN          PL    0196  17  2074  A451DDFF00 21.08.17 19:54:43
54 WG GALICJA           PL    0131  17  1713  A4210C5700 21.08.17 19:54:54
55 PRUSIK ANDRZEJ       PL    0198  17  3946  A4219A7700 21.08.17 19:55:07
56 PIOTR                PL    0447  17   557  A4516E4E00 21.08.17 19:55:29
57 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17     2  A42146D500 21.08.17 19:55:38
58 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  258  A4519E3F00 21.08.17 19:55:48
59 SZCZUDLEK PETER      DV    05949  17   22  A45117AA00 21.08.17 19:56:02
60 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  225  A421747D00 21.08.17 19:56:18
61 TADEK .P             PL    092   17  5431  A420E88500 21.08.17 19:56:34
62 BLECHARCZYK SŁAWOMIR PL    0235  17  4453  A4517AF700 21.08.17 19:56:45
63 GAWOR ANDRZEJ        PL    0202  17  1143  A4518BE700 21.08.17 19:56:54
64 KOZIOŁEK M&Z         PL    0237  17  5942  A4510B7900 21.08.17 19:57:06
65 LEŚNIAK JAN          PL    0196  17  2037  A45181B400 21.08.17 19:57:17
66 WG GALICJA           PL    0131  17  1706  A4518A0600 21.08.17 19:57:29
67 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  17   427  A451177D00 21.08.17 19:57:42
68 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   772  A421B12500 21.08.17 19:57:52
69 WG CENTRUM           PL    0274  17  6078  A451B45700 21.08.17 19:58:02
70 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3032  A42181F800 21.08.17 19:58:11
71 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   771  A421859A00 21.08.17 19:58:21
72 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  229  A421A58B00 21.08.17 19:58:30
73 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3627  A4512FC000 21.08.17 19:58:40
74 GÓRSKI MICHAŁ        PL    0202  17   287  A420D66900 21.08.17 19:59:54
75 BOBEK STANISŁAW      PL    0202  17  1151  A421DC4800 21.08.17 20:00:13
76 PRUSIK ANDRZEJ       PL    0198  17  3958  A421DFAF00 21.08.17 20:00:23
77 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3607  A451982600 21.08.17 20:00:33
78 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1174  A451873600 21.08.17 20:00:48
79 WG GALICJA           PL    0131  17  1721  A451912D00 21.08.17 20:00:57
80 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4048  A420E6D200 21.08.17 20:01:08
81 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17   251  A451045200 21.08.17 20:01:18
82 LEŚNIAK JAN          PL    0196  17  2035  A420D3F300 21.08.17 20:01:27
83 ZAGATA  ŁUKASZ       PL    0236  17  1109  A451CEC100 21.08.17 20:01:36
84 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1412  A420C68700 21.08.17 20:01:45
85 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1392  A421370100 21.08.17 20:01:55
86 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1417  A420B8EF00 21.08.17 20:02:05
87 SZCZAŁA              PL    0196  17  3698  B2608F4400 21.08.17 20:02:16
88 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3614  A4511A4D00 21.08.17 20:02:27
89 KOŁODZIEJCZYK JANUSZ PL    018   17   773  A451773600 21.08.17 20:02:42
90 NIŻNIK TADEUSZ       PL    0449  17  2083  A451294E00 21.08.17 20:02:52
91 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4030  A421A80000 21.08.17 20:03:03
92 SZCZUDLEK PETER      DV    05949  17   94  A4519BF600 21.08.17 20:03:15
93 SZYDŁOWSKI  ADRIAN   PL    0288  17   634  A421552100 21.08.17 20:03:29
94 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3051  A451B44800 21.08.17 20:03:39
95 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4046  A4518AE800 21.08.17 20:03:51
96 POTOCZNY TOMASZ      PL    029   17  4388  A420BC4500 21.08.17 20:04:02
97 GAWOR ANDRZEJ        PL    0202  17  3009  A421BE8200 21.08.17 20:04:12
98 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3619  A420CEDA00 21.08.17 20:07:40
99 GAWOR KONRAD         PL    0202  17  2280  A421A51200 21.08.17 20:07:58
100 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3036  A42154B900 21.08.17 20:08:08
101 KHGD MARATONCZYK     PL    017   17  5747  A420EA1A00 21.08.17 20:08:19
102 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8267  A4517C2200 21.08.17 20:08:30
103 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3615  A42102E800 21.08.17 20:08:40
104 BOBEK DANIEL         PL    0202  17  1148  A451193F00 21.08.17 20:09:03
105 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4026  A421AECE00 21.08.17 20:09:12
106 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1172  A4517B9C00 21.08.17 20:09:24
107 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  247  A45118A900 21.08.17 20:09:34
108 WG CENTRUM           PL    0274  17  6061  A451611E00 21.08.17 20:09:49
109 KANTOROWICZ TOMASZ   PL    0236  17   416  A451AD2100 21.08.17 20:10:03
110 GÓRKA  MARIAN        PL    0198  17    37  A421705300 21.08.17 20:10:13
111 GAWOR KONRAD         PL    0202  17  2270  A420E40100 21.08.17 20:10:23
112 FLAK JÓZEF           PL    0196  17  4022  A420D2A900 21.08.17 20:10:33
113 OWSIANKA JANUSZ      PL    0196  17  3632  A451B40C00 21.08.17 20:10:45
114 GAWOR ANDRZEJ        PL    0202  17  2264  A451804C00 21.08.17 20:10:59
115 KOZIOŁEK M&Z         PL    0159  17  8269  A451875400 21.08.17 20:11:08
116 TEAM BOCHEŃCZAKÓW    PL    0236  17  1432  A421C93C00 21.08.17 20:11:17
117 ZAGATA  ŁUKASZ       PL    0236  17  1110  A4518C8C00 21.08.17 20:11:25
118 GUDZ YEVHENIY        DV    03083  17  236  A421BD5600 21.08.17 20:11:35
119 KURLETO WIESŁAW      PL    0202  17  3059  A451166F00 21.08.17 20:11:48
120 GACEK BARTOSZ        PL    0196  17  4025  A422628000 21.08.17 20:12:00